Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

„My Success in Education” 2017 – Аз и БИЗНЕСЪТ! | October 19, 2021

Scroll to top

Top

За събитието

Списание ENTERPRISE с любезното домакинство на Студенстки съвет УНСС  организира през 2017г. продължението на проекта, насочен към студенти от 3 и 4 курс на всички български университети от цялата страна, които искат да развиват кариерата си в български и мултинационални компании в България:

АЗ и БИЗНЕСЪТ!

23 Февруари 201

Гр. София

MySuccess.bg 2017 Аз и БИЗНЕСЪТ! е събитието, което ще бъде естественото продължение на проведените 6 форума, организирани от нашата медия списание ENTERPRISE. Те бяха насочени само към работещи студенти 3 и 4 курс от Техническия Университет, СУ, УНСС, Нов Български Университет, МГУ и УАСГ. MySuccess.bg за предприемчиви студенти през изминалите 2011, 2012 ,2013, 2014, 2015г. и 2016г. събра над 300 участника и бяха отразени в повече от 20 онлайн медии.

За събитието през 2017г. планираме отново участие само на студенти от 3 и 4 курс и Магистри, които искат да се развиват и да градят кариерата си в ТОП Компании в България, както и свой собствен бизнес.  Както и през предходните години няма да има ограничение за университетите и ще могат да участват и студенти от цялата страна. Целта на MySucces.bg 2017 – Аз и БИЗНЕСЪТ!  e да вдъхнови младите хора да се развиват в България.

Целта на развитието на проекта за връзката БИЗНЕС – ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ като цяло е да представим реални възможностите на завършващите студенти за реализация в мултинационални компании в България. Събитието ще продължи под слогъна MySuccess.bg – Аз и БИЗНЕСЪТ!

Менторите на програмата ще бъдат млади мениджъри от чужди и български компании, които работят успешно на чужди пазари. Идеята е да се предадем ноу-хау и знания, които не са достъпни в литературата и университетите.

Участниците в програмата ще решават различни бизнес казуси и ще работят в малки екипи по проекти.

Срещите с менторите ще са на всеки две седмици, като допълнително ще организираме допълнителни обучения за меки умения, предвидени в програмата.

 През 2017г. ще доразвием новъведеното от форума от 2015 и 2016г. освен специализираните workshops, които се провеждат 2-рата част на форума, ще предложим на студентите участници на форума и на компаниите партньори възможността в рамките на целия ден на форума да се срещат и разговарят с HR специалисти на различни компании за стажанстките им програми и активности. За тази цел ще има изложени специализирани щандове на тези компании.

Нашият екип е убеден, че това нововъведение ще създаде добавена стойност както за студентите така и за компаниите търсещи качествени кадри за своите екипи.

Целевата аудитория обхваща две основни групи:

Студенти от 3 и 4 курс на всички български университети от цялата страна, които имат интерес към кариерно развитие в мултинационални компании. Опитът ни от миналата година показва, че това са основно студенти от специалностите свързани с управление, финанси, маркетинг и ИТ. Студенти магистри от бизнес специалности на всички български университети от цялата страна.

Личности

Павел Пейчев

Brand Manager, Ficosota

Alexander Weber

Industry Standard Server

Христо Христов

Изпълнителен директор Нет Инфо, Председател на IAB България

Рени Пейчева

Член на Управителен съвет и Изпълнителен директор.

Организатор

С подкрепата на

Медийни партньори